188BET-Khuyến mãi  casino trực tuyến : Đôi 8 May Mắn

188BET-Khuyến mãi  casino trực tuyến : Đôi 8 May Mắn

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

 1. 100% Thưởng Thắng Thêm Với Đôi 8 Tại Sảnh Đại! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/06/2018 11:00AM (GMT+7) đến ngày 01/07/2018 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
 3. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
 4. Đặt tối thiểu 1 cược thành công cho loại cược “Player Pair” (Người Chơi Đôi) hoặc “Banker Pair” (Nhà Cái Đôi) tại bất kỳ bàn chơi Baccarat tại Sảnh Đại 188BET. Cược phải có kết quả thắng với đôi 8 (“Cược Hợp Lệ”),
 5. Cược xâu, cược hòa/hủy và cược có kết quả thua sẽ không được tính.
 6. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được thưởng 100% trên Số tiền thắng cược của mỗi Cược Hợp Lệ được đặt trong Thời Gian Khuyến Mãi (không bao gồm tiền cược), số tiền thưởng tối đa lên đến 1,000,000 VND hoặc 45 USD (“Tiền Thưởng”).

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt cược cho loại cược “Player Pair” (Người Chơi Đôi, tỷ lệ cược 11:1) tại bàn chơi Baccarat của Sảnh Đại với số tiền cược là 100,000 VND. Cược có kết quả thắng với 2 quân bài đầu tiên của Player đều là quân 8.

Tiền Thưởng = VND 100,000 x 11 x 100% = 1,100,000 VND  Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận số Tiền Thưởng tối đa = 1,000,000 VND.

 1. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188BET gửi yêu cầu đến địa chỉ [email protected] với nội dung sau:
 2. Tiêu đề email: DOUBLE8-0717-VN
 3. Nội dung email: Tên Truy Cập 188BET và Mã Cược Hợp Lệ
 4. Thành Viên Hợp Lệ phải gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/07/2018 10:59AM (GMT+7).
 5. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể được nhận Tiền Thưởng 1 lần cho mỗi Cược Hợp Lệ.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được email tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 7. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
 8. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 9. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.